Ajankohtaista

Uusi pelastuslaki voimaan 1.7.2011

pelastuslaki-2011

Tasavallan presidentti vahvisti uuden pelastuslain 29.4.2011 ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.7.2011. Uusi pelastuslaki tulee painottamaan onnettomuuksien ehkäisyä ja asumisturvallisuuden parantamista. Käytännössä kiinteistöjen omistajien ja –haltijoiden vastuu vaaratilanteiden ehkäisystä ja pelastustoimenpiteisiin varautumisesta kasvaa.

Palotarkastuksista siirrytään suunnitelmalliseen valvontaan

Jo nykyinen kohta poistuva pelastuslaki velvoittaa rakennuksen omistajan ja haltijan huolehtimaan palohälytys- ja sammutuslaitteiden sekä poistumisreittien opasteiden toimintakunnon tarkastuksesta ja huollosta. Määrävälein tehtävissä palotarkastuksissa käydään läpi turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja kiinteistö tarkastetaan silmämääräisesti pistokokeita tehden. Palotarkastaja antaa myös neuvoja onnettomuuksien ehkäisemiseksi, ja laatii tarkastuspöytäkirjan.

Uudessa pelastuslaissa onnettomuuksien ehkäisyn painopistettä siirretään nykyisestä palotarkastuksiin perustuvasta toiminnasta pelastuslaitosten suorittamaan valvontaan. Valvonta tulee perustumaan onnettomuusriskien arviointiin, ja se toteutetaan määräajaksi vahvistetun valvontasuunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitosten suorittamalla asiakirjavalvonnalla varmistetaan, että kiinteistö on noudattanut valvontasuunnitelmaansa. Varsinaisten palotarkastusten määrä vähenee ja ne tulevat maksullisiksi. Jos pelastuslaissa säädetyt kiinteistön varautumis- ja turvallisuusvelvoitteet on hoidettu asianmukaisesti, palotarkastuksia voidaan tehdä harvemmin.

Lakiuudistus täsmentää kiinteistönomistajan ja –haltijan velvoitteita rakennuksista myös poistumisen ja pelastushenkilökunnan turvallisuuden varmistamikseksi. Omatoimista varautumista edellytetään sekä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi että onnettomuustilanteissa toimimiseksi. Rakennuksen pelastussuunnitelman laatiminen tulee olemaan nykyistä selkeämmin sen haltijan vastuulla.

Turvanasi-ketju tarjoaa uudistuvan pelastuslain mukaiset paloturvallisuuspalvelut kiinteistöille.

Turvanasi-liikkeiden kunnossapito- ja koulutuspalveluiden avulla kiinteistönomistaja tai –haltija voi helpottaa uusien paloturvallisuusvelvoitteidensa täyttämistä ja samalla harventaa jatkossa maksullisiksi muuttuvia kiinteistön palotarkastuksia. Suosittelemme tutustumaan erityisesti seuraaviin palveluihimme »

  • SafetyEASY® – raportointipalvelu pitää tavittavat asiakirjat kunnossa
  • Turvanasi Ikitakuu™ -palvelu nostaa kiinteistön paloturvallisuuden uudelle tasolle
  • Turvanasi Alkusammutuskoulutus, AS1 – varmistaa henkilöstön sammutustaidot

Ajankohtaista

Asiakastyytyväisyyskysely

Turvata ostaa Pohjolan Laitehuolto Oy:n sammutinhuollon liiketoiminnan

15.09.2016

Torstaina 15.9.2016 Turvatan toimitusjohtaja Mika Nilsson ja Pohjolan Laitehuollon toimitusjohtaja Risto Pöykkö allekirjoittivat sopimuksen, jolla Pohjolan Laitehuolto Oy myi sammutinhuollon liiketoiminnan ja aputoiminimen ”Oulun sammutin” Turvatalle.

Paloturvalllisuus.info -sivusto tukee työpaikkojen paloturvallisuuden parantamista

15.05.2012

Tuoretta paloturvallisuustietoa parantamaan työpaikkojen paloturvallisuutta.

Asiakaslehdessämme on kipinää!

28.11.2011

Kipinä on asiakaslehtemme paloturvallisuudesta ja alkusammutuksesta
vastaaville sekä muille alan toimijoille.

pelastuslaki-2011

Uusi pelastuslaki voimaan 1.7.2011

10.05.2011

Tasavallan presidentti vahvisti uuden pelastuslain 29.4.2011.

turvanasi_espoo_sammutinhuolto_e_havantola_oy

Turvanasi nyt myös Espoossa - Sammutinhuolto E. Havantola Oy

19.12.2010

Espoon Turvanasi-liike avattu. Espoon Suomenojalle Kirkkonummelta muuttanut Sammutinhuolto E. Havantola palvelee kaikkia pääkaupunkiseudun yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä.