Tuotteet

Turvaopasteet

Turvaopasteet ovat olennainen osa kiinteistön paloturvallisuutta. Selkeät ja oikein sijoitetut palokalusto-, poistumisreitti- ja ensiapuopasteet ovat ensiarvoisen tärkeitä vaaratilanteen kohdatessa.

Tulipalon sattuessa ja sähkökatkosten aikana jälkivalaisevat opasteet ohjaavat turvallisesti ulos pimeästä tilasta tai kohti sammutuskalustoa tai ensiapupistettä.